Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Data Collection Framework - DCF

The following sex codes should be used:

C

=

combined (females + males)

F

=

female

M

=

male

U

=

unidentified