Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Data Collection Framework - DCF

The frame population is the set of population units which can be actually accessed and the survey data then refer to this population.